Мектеп тарыхы

№139 К.Эрматов атындагы орто мектеп мекемесинин
түзүлүү жана өнүктүрүү тарыхы

Кара-Суу районундагы №139 К.Эрматов атындагы орто мектеп мекемеси 2019-жылдын 1-сентябрыда ачылды.Сарай айыл аймагына караштуу Ак Өргө айылы 2017-жылы айыл статусун алып,айылга 720 орундуу типтүү мектеп болуп жаңы курулду.
Окуучулар №71 Айдар Рахманалиев атындагы орто мектебинен бөлүнүп келишти.
Мектеп Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинен Ош облусунун 2019-жылдын 26-сентябрында каттоодон өткөн.
Мектеп имараты 2019-жылдын август айында 720 орундуу, типтүү 3 этаждуу мектеп болуп пайдаланууга берилди
Класс каанасы — 29 Компьютердик класс — 2(32 даана компьютери бар) Спорт аянтча — 1 Спорт зал — 1 Ашкана — 160 орундуу Тиш дарылоо каанасы — 1 Интерактивдүү доска — 6 Диапроектор — 10 Компьютер — 10 Ноотбук — 2
2020-2021-окуу жылында : жалпы окуучулар саны — 753 окуучу
андан : даярдоо класстарда — 49 окуучу
1-4-класстарда — 273 окуучу
5-9-класстарда — 401 окуучу
10-11-класстарда — 52 окуучу
Класс комплекти — 26
Окутуу кыргыз тилинде жүргүзлөт.

Окутуу-тарбиялоо жараяны мектептин 2019-жылдын 26-сентябрда Ош облустук Юстиция башкармалыгында катталган  мектептин Уставынын негизинде жүргүзүлөт.
Мектеп мамлекеттик билим берүү стандарттарын аткаруунун  жана турмуштук компетенцияларына жетишүүнүн негизинде жарандуулукка тарбиялоо,толеранттуу болуу,мекенин сүйүү,
сергек жашоо адаттары калыптануусун камсыздайт.Өз элинин маданиятын баалай билген,өмүр бою билим алып өлкөнү өркүндөтүүгө,салым кошууга дарамети жетээрлик,дени сак,изденгич чыгармачыл инсанды тарбиялоо милдетин аткарат.
Мамлекеттик стандартка ылайык жалпы башталгыч,жана билими жөнүндө күбөлүк жана орто билими жөнүндө аттестат берилет.
Окуучулардын билим жана тарбия алуусуна мектептеги шарт толук жооп берет.Мектептин материалдык-техникалык базасы,окуу куралдары,алдыңкы технологиялардын жана компьютерлердин болуусу,окуу китептер менен камсыздалышы  83%ти түзөт.
Ошондой эле окуучулардын ден соолугунун жана жакшы  окуусуна көмөк берүүчү 1-4-класс окуучуларына ысык тамак  берүү уюштурулду.Ата-энелердин демилгеси менен жана грант
эсебинен 274 окуучуга сентябрь айынан баштап ысык тамак  берилет.
Окуучулардын спорт менен машыгуусу үчүн мектептин спорт залы,спорт аянтчасы заман талабына жооп берген стандартка негизделип курулган.Спорт инвентарлары менен толук камсыздалган болуп,түрдүү спорттук ийримдер уюшулган.Мектептин стратегиялык планында улуттук оюндарды өркүндөтүү,тогуз коргоол,боюнча ийгиликтер жаратуу.Ал үчүн тогуз коргоол боюнча акы төлөнүүчү ийрим иштейт,райондо I орунду камсыздашты.Ошондой эле волейбол, футбол боюнча да ийримдер иштейт.
Мектеп педагогикалык кадрлар менен толук камсыз болгон. Предметтер өз кесиби боюнча мугалимдер тарабынан ОГПИ,ОшМУ окуу жайлары менен тыгыз иштейт.Быйылкы жылда 2 жаш адис иштеп жатат.Жаш адистерге иштөө үчүн шарттар түзүлгөн,насаатчылар бекитилет жана материалдык жардамдар корсөтүлөт.
Мектептин окуу кааналары,окуу куралдары мамлекеттик билим берүү стандартына жооп берет.Класс кааналарынынын жабдылышы жана көрсөтмө куралдар талапка жооп берет.Мугалимдер алдынкы технологияларды колдонуу менен сабактар өтүшөт.Мектептеги компьютерлер,интерактивдүү доскалар,диапроекторлор интернет булагына туташтырылган.Компьютердик класстагы компьютерлер серверге уланган.Мугалимдер жана окуучулар интернеттен пайдаланып сабактар өтүүдө ийримдерде,олимпиадалык топтордун машыгууларында маалыматтарды алышат.

Мектептеги тарбиялык иштери.
Мектеп Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-2020-жылга чейин мектеп окуучуларын жана жаштарды тарбиялоо концепциясынын негизинде тарбия иштери жүргүзүлөт.Класс  жетекчилер,организатор жана соц.педагог тарбиялык пландар   негизинде тарбиянын багыттары боюнча тарбиялоо иштерин
жүргүзүшөт.
Мектепте тарбияланган балдар ар тараптан өнүккөн, принципиалдуу,билимдүү,ийкемдүү,боорукер,изденгич,эмгекчил мекенчил инсан болуп калыптануусу үчүн мектеп педколлективи тарбиялык иштер жүргүзүүдө Кара-Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн “2021-жыл мектеп,ата-эне жана коомчулук кызматташуу аркылуу окуучуларды ар тараптан өнүктүрүү жылы” деп жарыялангандыгына байланыштуу,жалпы ата-энелер,коомчулук менен ата-энелер конференциялары өткөрүлдү,тарбиялык сааттар,тегерек столдор,маданий иш чаралар өткөрүлдү.
Мектепте “Ата-энелер каанасы” уюштурулуп,ата-энелердин милдети,бала тарбиясына билим алуусуна,бала укуктары боюнча маалымат алуучу каана катары жабдылды.Мектепте “Ата-энелер күнү –шаршемби” деп кабыл алынып,ата-энелер ушул күнү ата-энелер дежурствосу,сабактарга,иш-чараларга катышуусу уюштурулат.Бул аткарылган иштер өз натыйжасын берүүдө.Мектеп тарбиясы оор балдар менен иштөө да оң натыйжа берди.ИДН учетунда турган окуучулар жок,мектеп учетунда 4 окуучу турат.Окуучуларды рэкетчилик жана диний экстремизмге каршы тарбиялоо иштери да ата-эне,коомчулук менен биргеликте жүргүзүлүүдө.Мечиттерге базарга,компьютердик клубтарга рейддер уюштурулат,акциялар, жөө жүрүштөр пландуу түрдө өткөрүлөт.
Окуучулардын социалдык корголушу боюнча ар бир класста жана мектепте социалдык паспорт түзүлгөн.Турмуштун оор шартына кабылган жана ата-энеси миграцияда жүргөн балдар менен иштөө такай жургүзүлөт.Аларга мектептин «Камкорчулук кеңеши»,айыл өкмөт жана спонсорлор тарабынан материалдык жардам көрсөтүү уюштурулат.Ден соолугуна кам көрүү үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун врачтары менен бирге жүргүзүлөт.Сентябрь айында медкароодон өткөрүлүп,оорусу бар балдар такталып,алардын ата-энелерине билдирилет,дарыгерлерге жөнөтүлөт.Жугуштуу оорулар боюнча ай сайын лекциялар,аңгемелер,тегерек столдор өткөрүлөт.